תקנון פרסום מאמרים באתר

תקנון פרסום מאמרים באתר "R פרסום מאמרים"

תקנון פרסום מאמרים באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

מבוא

אתר "שם האתר" (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש גם כאתר מאמרים ("בלוג") המאפשר לגולשים להציע למערכת האתר מאמרים מקוריים שנכתבו על ידם.

עורכי האתר, מפעיליו, בעליו או מי מטעמם (להלן "מערכת האתר") רשאים לעדכן תקנון זה מעת לעת.

תקנון זה הינו בנוסף לתקנון האתר ולא מחליפו. במקרה של סתירה תקנון האתר הוא זה שקובע.

שליחת מאמר

 • שליחת מאמר למערכת צריכה להתבצע דרך האפשרויות הזמינות המוצעות באתר, כגון: טופס מקוון או כתובת מייל. יש לשלוח את המאמר רק באפשרות הזמינה המוצגת באתר בעת השליחה.
 • יש לוודא לפני השליחה שהמאמר עומד בהנחיות לכתיבת מאמר שפורסמו
 •  יש לשלוח מאמר אחד לאתר אחד, אין לשלוח את אותו המאמר למספר אתרי מאמרים.

פרסום מאמר

 • מאמרים שלא יעמדו בהנחיות לכתיבת מאמר שפורסמו (ומתעדכנות מעת לעת) יהיו בעלי סיכוי נמוך יותר לפרסום באתר.
 • מערכת האתר משתדלת לפרסם כמה שיותר מאמרים ומהר ככל הניתן. אנחנו שואפים לפרסם  תוך 7 ימים אך אין בזה התחייבות, ייתכן שהמאמר יפורסם באופן מיידי אך יתכן גם שהמאמר יפורסם בתוך חודש ואף יותר.
 • בכל מקרה ובכל מצב פרסום מאמר יתבצע לפי שיקול הדעת של מערכת האתר.
 • לאחר פרסום המאמר אין לבצע שימושים חוזרים באותו המאמר או בחלקיו באתרים אחרים

תוכן המאמר

 • מערכת האתר רשאית להציג את תוכן המאמר או חלקיו בעמודי האתר היכן שתבחר.
 • אין התחייבות להצגת המאמר בקטגוריה, עמוד או כתובת מסויימת.
 • מערכת האתר יכולה לערוך את מבנה המאמר לרבות כותרות, פסקאות, הדגשות ותגיות HTML כדי להציג את המאמר בצורה מותאמת לאופי האתר לפי שיקול דעתה.
 • מערכת האתר יכולה לקשר מתוך תוכן המאמר לעמודים אחרים באתר או מחוצה לו לפי שיקול דעתה.

דחיית מאמר

 • ישנם מאמרים שנדחים מסיבות מגוונות, כגון: אי עמידה בהנחיות, המאמרים נשלחו למספר אתרים, המאמר כבר פורסם באתר אחר, המאמר הועתק מאתר אחר, המאמר פוגעני ועוד
 • דחיית מאמר אינה מחייבת את מערכת האתר להודיע על כך או לעדכן על סיבת הדחייה
 • דחיית מאמרים יכולה להתבצע באופן אוטומטי כאשר מפרסם המאמר/ים הגיש מאמר שנפסל/ו בעבר ומערכת האתר או לפי שיקול דעתה של מערכת האתר כגון: בעיות טכניות, חוסר במשאבים ועוד

הסרת מאמרים

 • לאחר פרסום מאמר אין התחייבות כלשהי על משך הופעת המאמר באתר.
 • במידה ויתגלה מאמר שהתוכן שלו או חלקיו הועתקו לאתרים אחרים המאמר יוסר לפי שיקול דעתה של מערכת האתר
 • מעת לעת מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר מאמרים מסיבות שונות ואינה מחוייבת על דיווח בעת הסרת המאמרים

גילוי נאות

אתר מאמרים זה נועד בראש ובראשונה לשרת את האינטרסים של מערכת האתר. פרסום מאמרים ע"י הגולשים באתר משרת את האינטרסים האלו אך במידה ויתגלו התנגשויות מערכת האתר תמיד שומרת לעצמה את הזכות לפעול לפי שיקול דעתה.