הכירו את כוחו של דלק אוריאה

הכירו את כוחו של דלק אוריאה

בתחום אפשרויות הדלק, אוריאה בולטת ביכולתה הייחודית להפחית פליטות מזיקות, במיוחד תחמוצות חנקן (NOx). כאשר אנו חוקרים את הכימיה המורכבת מאחורי דלק אוריאה, גלה כיצד הוא לא רק מייעל את ביצועי המנוע אלא גם ממלא תפקיד מרכזי בעמידה בתקני פליטה מחמירים.

הכירו את כוחו של דלק אוריאה